top of page

Wil jij deel uitmaken van ons team? Als minderjarige ben jij zeker welkom in ons vrijwilligers team. Vanaf je 18 bent kan je je kandidaat stellen om in ons bestuur te komen. Dit gebeurt op de jaarlijkse 'Algemene Vergadering'.

De A.V. is het moment waarop we het afgelopen jaar evalueren, zowel inhoudelijk als financieel. We bespreken dan de doelen voor het nieuwe jaar en verkiezen de nieuwe voorzitter en bestuursleden.

VRIJWILLIGERS

Onze dagelijkse werking steunt op de input & engagement van onze jongeren. De leden van ons jeugdhuis kunnen er zelf voor kiezen om vrijwilliger te worden. Op helpen staat geen leeftijd! 

Enkele voorbeelden? Boodschappen doen, bar open houden, opbouw en organisatie van events, brainstormen rond activiteiten,...

Maak kennis met ons huidig team! Wil jij hier ook deel van uitmaken? Spreek ons gerust aan in het jeugdhuis.

Bar verantwoordelijke +18

Ik zit in het bestuur met functie bar verantwoordelijke. Dit wil zeggen dat de vrijwilligers ook naar mij kunnen komen met hun vragen ipv onmiddellijk een beroepskracht aan te spreken.

BEROEPSKRACHTEN

Ik faciliteer de basiswerking en alle organisatorische en praktische taken die daarbij horen. Spreek mij gerust aan als je een vraag of idee hebt over onze werking!

Mij kan je meestal terug vinden op het eerste verdiep van ons jeugdhuis. Daar is ons open atelier voor jongeren. Ik hou er vrije atelier momenten maar organiseer er ook workshops voor onze doelgroep of in samenwerking met andere organisaties.

Heb jij zin in een creatieve uitdaging? Spreek mij zeker aan!

bottom of page